1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "cześć"

Synonim cześć


Synonimy do "cześć":


pa, hej, mir, duma, halo, kult, nara, nimb, waga, adieu, bywaj, graba, hejka, hello, honor, hołd, narka, ranga, salut, siema, uwaga, witaj, witam, witka, aplauz, chluba, estyma, gloria, opieka, ozdoba, podziw, powaga, renoma, rąsia, serwus, siemka, sława, troska, ukłon, wpływ, atencja, aureola, bonjour, chwała, czołem, euforia, goodbye, pietyzm, piątka, poklask, pokłon, respekt, siemasz, uznanie, wzgląd, zachwyt, żegnaj, żegnam, adoracja, baczenie, czółko, kochanie, modlitwa, na razie, poparcie, posłuch, prestiż, rozgłos, sie masz, splendor, szacunek, względy, wzięcie, z Bogiem, zaszczyt, admiracja, afirmacja, autorytet, entuzjazm, godność, się masz, tymczasem, uważanie, znaczenie, do miłego, poważanie, powodzenie, rewerencja, uniesienie, do widzenia, dobre imię, umiłowanie, uszanowanie, uwielbienie, dzień dobry, namaszczenie, poszanowanie, pozdrowienie, do zobaczenia, doniosłość, jak się masz, kłaniam się, nabożeństwo, popularność, oddanie honoru, czołobitność, podporządkowanie, trwanie na modlitwie

Odmiana słowa "cześć":


cześć, czci, czciach, czciami, czcią, czciom

Synonimy do "cześć" z podziałem na kategorie:


pa

pa, adieu, żegnaj, na razie, z Bogiem, do widzenia, do zobaczenia

kult

kult, hołd, estyma, podziw, zachwyt, adoracja, szacunek, admiracja, uwielbienie, nabożeństwo, czołobitność

mir

mir, estyma, powaga, atencja, respekt, uznanie, szacunek, względy, uważanie, poważanie, uszanowanie

hej

hej, halo, witam, czołem, dzień dobry

honor

honor, dobre imię

duma

duma, nimb, honor, hołd, chluba, gloria, ozdoba, renoma, sława, aureola, chwała, uznanie, rozgłos, splendor, zaszczyt

siema

siema, witaj, serwus, siemka, czołem, piątka, czółko, się masz, jak się masz

witam

witam, dzień dobry, kłaniam się

witaj

witaj, siemka, siemasz, sie masz, jak się masz

siemka

siemka, siemasz
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: