1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "cześć"

Synonim cześć

Lista synonimów do cześć:


pa, hej, mir, duma, halo, kult, nara, nimb, waga, adieu, bywaj, graba, hejka, hello, honor, hołd, narka, ranga, salut, siema, uwaga, witaj, witam, witka, aplauz, chluba, estyma, gloria, opieka, ozdoba, podziw, powaga, renoma, rąsia, serwus, siemka, sława, troska, ukłon, wpływ, atencja, aureola, bonjour, chwała, czołem, euforia, goodbye, pietyzm, piątka, poklask, pokłon, respekt, siemasz, uznanie, wzgląd, zachwyt, żegnaj, żegnam, adoracja, baczenie, czółko, kochanie, modlitwa, na razie, poparcie, posłuch, prestiż, rozgłos, sie masz, splendor, szacunek, względy, wzięcie, z Bogiem, zaszczyt, admiracja, afirmacja, autorytet, entuzjazm, godność, się masz, tymczasem, uważanie, znaczenie, do miłego, poważanie, powodzenie, rewerencja, uniesienie, do widzenia, dobre imię, umiłowanie, uszanowanie, uwielbienie, dzień dobry, namaszczenie, poszanowanie, pozdrowienie, do zobaczenia, doniosłość, jak się masz, kłaniam się, nabożeństwo, popularność, oddanie honoru, czołobitność, podporządkowanie, trwanie na modlitwie

Odmiana słowa cześć:


cześć, czci, czciach, czciami, czcią, czciom

Synonimy do cześć z podziałem na kategorie:


pa
pa, adieu, żegnaj, na razie, z Bogiem, do widzenia, do zobaczenia
kult
kult, hołd, estyma, podziw, zachwyt, adoracja, szacunek, admiracja, uwielbienie, nabożeństwo, czołobitność
mir
mir, estyma, powaga, atencja, respekt, uznanie, szacunek, względy, uważanie, poważanie, uszanowanie
hej
hej, halo, witam, czołem, dzień dobry
honor
honor, dobre imię
duma
duma, nimb, honor, hołd, chluba, gloria, ozdoba, renoma, sława, aureola, chwała, uznanie, rozgłos, splendor, zaszczyt
siema
siema, witaj, serwus, siemka, czołem, piątka, czółko, się masz, jak się masz
witam
witam, dzień dobry, kłaniam się
witaj
witaj, siemka, siemasz, sie masz, jak się masz
siemka
siemka, siemasz
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: