1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "należyty"

Synonim należyty

Lista synonimów do należyty:


cny, celny, dobry, pilny, silny, udany, zacny, celowy, dbały, kasowy, owocny, trafny, zdatny, zdrowy, zgodny, dobrany, dodatni, dogodny, godziwy, krótki, moralny, pomocny, solenny, solidny, słowny, uczciwy, wygodny, wzorowy, zasadny, akuratny, doborowy, intratny, należny, normalny, popisowy, poprawny, poważny, rzetelny, sposobny, stosowny, sumienny, słuszny, wskazany, wyborowy, wymagany, zalecany, zyskowny, łaskawy, ścisły, świetny, żądany, adekwatny, celujący, dochodowy, dokładny, konieczny, korzystny, pasujący, pomyślny, popłatny, porządny, potrzebny, pozytywny, przydatny, regularny, stateczny, użytkowy, w sam raz, zbawienny, znakomity, zwięzły, atrakcyjny, dobrotliwy, dopasowany, harmonijny, litościwy, lukratywny, na miejscu, nienaganny, nieodzowny, niezbędny, odpowiedni, opłacalny, oszczędny, pożądany, praktyczny, precyzyjny, przychylny, przyzwoity, punktualny, użyteczny, właściwy, bez zarzutu, dobroczynny, drobiazgowy, jaki trzeba, kongruentny, miłosierny, miłościwy, nieoceniony, pożyteczny, prawidłowy, przewyborny, przykładny, skrupulatny, umotywowany, uzasadniony, w porządku, wyśmienity, funkcjonalny, obowiązkowy, przystający, sprawiedliwy, sprzyjający, szczęśliwy, wartościowy, wspierający, nieosłabiony, optymistyczny, skondensowany, zadowalający, nadający się, obowiązujący, odpowiedzialny, wystarczający, jak się patrzy, nieprzytępiony, przynoszący zysk, wysokiego gatunku, wysokiej jakości, satysfakcjonujący, dający się zastosować

Odmiana słowa należyty:


należyty, należyci, należycie, należyta, należytą, należyte, należytego, należytej, należytemu, należytych, należytym, należytymi, nienależyci, nienależycie, nienależyta, nienależytą, nienależyte, nienależytego, nienależytej, nienależytemu, nienależyty, nienależytych, nienależytym, nienależytymi

Synonimy do należyty z podziałem na kategorie:


dobry
dobry, trafny, zgodny, godziwy, akuratny, poprawny, stosowny, słuszny, adekwatny, w sam raz, odpowiedni, właściwy, kongruentny, nadający się
celowy
celowy, owocny, pomocny, zasadny, wskazany, zalecany, korzystny, potrzebny, pozytywny, przydatny, zbawienny, na miejscu, pożądany, wartościowy, wspierający
wzorowy
wzorowy, przykładny
celny
celny, udany, trafny, krótki, zasadny, poprawny, stosowny, słuszny, dokładny, zwięzły, odpowiedni, precyzyjny, właściwy, skondensowany
cny
cny, dobry, zacny, trafny, zgodny, godziwy, moralny, uczciwy, akuratny, poprawny, stosowny, słuszny, adekwatny, porządny, w sam raz, odpowiedni, przyzwoity, właściwy, bez zarzutu, kongruentny, sprawiedliwy, zadowalający, nadający się, wystarczający, jak się patrzy
owocny
owocny, pomocny, zasadny, wskazany, wymagany, zalecany, żądany, konieczny, korzystny, potrzebny, pozytywny, przydatny, nieodzowny, niezbędny, pożądany, wartościowy
zdatny
zdatny, pomocny, stosowny, wskazany, zalecany, potrzebny, przydatny, użytkowy, zbawienny, odpowiedni, pożądany, praktyczny, użyteczny, właściwy, pożyteczny, funkcjonalny, wartościowy, nadający się, dający się zastosować
pilny
pilny, dbały, solenny, solidny, słowny, uczciwy, wzorowy, poważny, rzetelny, sumienny, stateczny, nienaganny, przykładny, obowiązkowy, odpowiedzialny
słuszny
słuszny, odpowiedni, jak się patrzy
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: