1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "należyty"

Synonim należyty


Synonimy do "należyty":


cny, celny, dobry, pilny, silny, udany, zacny, celowy, dbały, kasowy, owocny, trafny, zdatny, zdrowy, zgodny, dobrany, dodatni, dogodny, godziwy, krótki, moralny, pomocny, solenny, solidny, słowny, uczciwy, wygodny, wzorowy, zasadny, akuratny, doborowy, intratny, należny, normalny, popisowy, poprawny, poważny, rzetelny, sposobny, stosowny, sumienny, słuszny, wskazany, wyborowy, wymagany, zalecany, zyskowny, łaskawy, ścisły, świetny, żądany, adekwatny, celujący, dochodowy, dokładny, konieczny, korzystny, pasujący, pomyślny, popłatny, porządny, potrzebny, pozytywny, przydatny, regularny, stateczny, użytkowy, w sam raz, zbawienny, znakomity, zwięzły, atrakcyjny, dobrotliwy, dopasowany, harmonijny, litościwy, lukratywny, na miejscu, nienaganny, nieodzowny, niezbędny, odpowiedni, opłacalny, oszczędny, pożądany, praktyczny, precyzyjny, przychylny, przyzwoity, punktualny, użyteczny, właściwy, bez zarzutu, dobroczynny, drobiazgowy, jaki trzeba, kongruentny, miłosierny, miłościwy, nieoceniony, pożyteczny, prawidłowy, przewyborny, przykładny, skrupulatny, umotywowany, uzasadniony, w porządku, wyśmienity, funkcjonalny, obowiązkowy, przystający, sprawiedliwy, sprzyjający, szczęśliwy, wartościowy, wspierający, nieosłabiony, optymistyczny, skondensowany, zadowalający, nadający się, obowiązujący, odpowiedzialny, wystarczający, jak się patrzy, nieprzytępiony, przynoszący zysk, wysokiego gatunku, wysokiej jakości, satysfakcjonujący, dający się zastosować

Odmiana słowa "należyty":


należyty, należyci, należycie, należyta, należytą, należyte, należytego, należytej, należytemu, należytych, należytym, należytymi, nienależyci, nienależycie, nienależyta, nienależytą, nienależyte, nienależytego, nienależytej, nienależytemu, nienależyty, nienależytych, nienależytym, nienależytymi

Synonimy do "należyty" z podziałem na kategorie:


dobry

dobry, trafny, zgodny, godziwy, akuratny, poprawny, stosowny, słuszny, adekwatny, w sam raz, odpowiedni, właściwy, kongruentny, nadający się

celowy

celowy, owocny, pomocny, zasadny, wskazany, zalecany, korzystny, potrzebny, pozytywny, przydatny, zbawienny, na miejscu, pożądany, wartościowy, wspierający

wzorowy

wzorowy, przykładny

celny

celny, udany, trafny, krótki, zasadny, poprawny, stosowny, słuszny, dokładny, zwięzły, odpowiedni, precyzyjny, właściwy, skondensowany

cny

cny, dobry, zacny, trafny, zgodny, godziwy, moralny, uczciwy, akuratny, poprawny, stosowny, słuszny, adekwatny, porządny, w sam raz, odpowiedni, przyzwoity, właściwy, bez zarzutu, kongruentny, sprawiedliwy, zadowalający, nadający się, wystarczający, jak się patrzy

owocny

owocny, pomocny, zasadny, wskazany, wymagany, zalecany, żądany, konieczny, korzystny, potrzebny, pozytywny, przydatny, nieodzowny, niezbędny, pożądany, wartościowy

zdatny

zdatny, pomocny, stosowny, wskazany, zalecany, potrzebny, przydatny, użytkowy, zbawienny, odpowiedni, pożądany, praktyczny, użyteczny, właściwy, pożyteczny, funkcjonalny, wartościowy, nadający się, dający się zastosować

pilny

pilny, dbały, solenny, solidny, słowny, uczciwy, wzorowy, poważny, rzetelny, sumienny, stateczny, nienaganny, przykładny, obowiązkowy, odpowiedzialny

słuszny

słuszny, odpowiedni, jak się patrzy
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: