1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "ospałość"

Synonim ospałość

Lista synonimów do ospałość:


odlot, acedia, apatia, letarg, marazm, bezruch, chandra, chłód, dystans, inercja, nirwana, zastój, akinezja, bezwład, depresja, lenistwo, obcość, zamarcie, beztroska, senność, stagnacja, bierność, frustracja, nygusostwo, gnuśność, melancholia, niepamięć, nieróbstwo, pasywność, powolność, zapomnienie, znieczulica, indyferencja, odrętwienie, bezduszność, nieczułość, obijanie się, obojętność, oziębłość, próżniactwo, bezwładność, opieszałość, otępiałość, przygnębienie, zobojętnienie, ociężałość, beznamiętność, gruboskórność, niewrażliwość

Odmiana słowa ospałość:


ospałość, ospałości, ospałościach, ospałościami, ospałością, ospałościom

Synonimy do ospałość z podziałem na kategorie:


acedia
acedia, apatia, letarg, nirwana, senność, indyferencja, obojętność, zobojętnienie
gnuśność
gnuśność, powolność, ociężałość
apatia
apatia, inercja, bezwład, lenistwo, nygusostwo, gnuśność, nieróbstwo, powolność, odrętwienie, obijanie się, próżniactwo, bezwładność, opieszałość, zobojętnienie, ociężałość
odlot
odlot, acedia, apatia, letarg, nirwana, senność, niepamięć, zapomnienie, indyferencja, zobojętnienie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: