Synonim ospałość

Lista synonimów do ospałość:


odlot, acedia, apatia, letarg, marazm, bezruch, chandra, chłód, dystans, inercja, nirwana, zastój, akinezja, bezwład, depresja, lenistwo, obcość, zamarcie, beztroska, senność, stagnacja, bierność, frustracja, nygusostwo, gnuśność, melancholia, niepamięć, nieróbstwo, pasywność, powolność, zapomnienie, znieczulica, indyferencja, odrętwienie, bezduszność, nieczułość, obijanie się, obojętność, oziębłość, próżniactwo, bezwładność, opieszałość, otępiałość, przygnębienie, zobojętnienie, ociężałość, beznamiętność, gruboskórność, niewrażliwość

Odmiana słowa ospałość:


ospałość, ospałości, ospałościach, ospałościami, ospałością, ospałościom

Synonimy do "ospałość" z podziałem na kategorie:


acedia
acedia, apatia, letarg, nirwana, senność, indyferencja, obojętność, zobojętnienie
gnuśność
gnuśność, powolność, ociężałość
apatia
apatia, inercja, bezwład, lenistwo, nygusostwo, gnuśność, nieróbstwo, powolność, odrętwienie, obijanie się, próżniactwo, bezwładność, opieszałość, zobojętnienie, ociężałość
odlot
odlot, acedia, apatia, letarg, nirwana, senność, niepamięć, zapomnienie, indyferencja, zobojętnienie
W naszym słowniku znajduje się 49 synonimów dla słowa: "ospałość". Między innymi: apatia, letarg, marazm. Słowo "ospałość" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 4 różne kategorie według znaczeń.