1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "ospałość"

Synonim ospałość


Synonimy do "ospałość":


odlot, acedia, apatia, letarg, marazm, bezruch, chandra, chłód, dystans, inercja, nirwana, zastój, akinezja, bezwład, depresja, lenistwo, obcość, zamarcie, beztroska, senność, stagnacja, bierność, frustracja, nygusostwo, gnuśność, melancholia, niepamięć, nieróbstwo, pasywność, powolność, zapomnienie, znieczulica, indyferencja, odrętwienie, bezduszność, nieczułość, obijanie się, obojętność, oziębłość, próżniactwo, bezwładność, opieszałość, otępiałość, przygnębienie, zobojętnienie, ociężałość, beznamiętność, gruboskórność, niewrażliwość

Odmiana słowa "ospałość":


ospałość, ospałości, ospałościach, ospałościami, ospałością, ospałościom

Synonimy do "ospałość" z podziałem na kategorie:


acedia

acedia, apatia, letarg, nirwana, senność, indyferencja, obojętność, zobojętnienie

gnuśność

gnuśność, powolność, ociężałość

apatia

apatia, inercja, bezwład, lenistwo, nygusostwo, gnuśność, nieróbstwo, powolność, odrętwienie, obijanie się, próżniactwo, bezwładność, opieszałość, zobojętnienie, ociężałość

odlot

odlot, acedia, apatia, letarg, nirwana, senność, niepamięć, zapomnienie, indyferencja, zobojętnienie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: