1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "poważanie"

Synonim poważanie


Synonimy do "poważanie":


mir, duma, kult, rola, stan, waga, honor, hołd, klasa, ranga, rząd, salut, skala, uwaga, aplauz, estyma, format, opieka, podziw, powaga, pułap, sława, troska, ukłon, wpływ, wymowa, atencja, cześć, funkcja, pietyzm, pokłon, pozycja, respekt, uznanie, wpływy, wzgląd, zachwyt, adoracja, baczenie, majestat, poparcie, posłuch, prestiż, splendor, szacunek, względy, wzięcie, admiracja, afirmacja, autorytet, godność, reputacja, uważanie, znaczenie, powodzenie, rewerencja, ważność, wielkość, wydźwięk, dobre imię, istotność, uszanowanie, uwielbienie, namaszczenie, poszanowanie, pozdrowienie, doniosłość, dostojeństwo, nabożeństwo, popularność, oddanie honoru, czołobitność, podporządkowanie

Synonimy do "poważanie" z podziałem na kategorie:


mir

mir, estyma, powaga, atencja, cześć, respekt, uznanie, szacunek, względy, uważanie, uszanowanie

duma

duma, honor, powaga, cześć, godność, dobre imię

powaga

powaga, respekt, szacunek, rewerencja, namaszczenie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: