1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "właściwy"

Synonim właściwy


Synonimy do "właściwy":


cny, dany, celny, dobry, godny, prawy, silny, udany, zacny, bystry, celowy, owocny, rzutki, trafny, typowy, ważki, zdatny, zdolny, zdrowy, zgodny, dobrany, dogodny, etyczny, giętki, godziwy, krótki, moralny, pomocny, sprawny, swoisty, uczciwy, wyborny, wydajny, wygodny, wymowny, wzorowy, zasadny, aktualny, akuratny, chłonny, dowcipny, główny, intratny, należny, normalny, odnośny, odrębny, osobliwy, pojętny, poprawny, rentowny, sposobny, stosowny, słuszny, wskazany, wyraźny, zalecany, zyskowny, ścisły, adekwatny, bieżący, dochodowy, dokładny, efektywny, faktyczny, korzystny, należyty, obdarzony, optymalny, osobniczy, pasujący, pomyślny, porządny, potrzebny, pozytywny, prawdziwy, przydatny, regularny, rozsądny, skuteczny, specjalny, terminowy, użytkowy, w sam raz, zbawienny, znaczący, znamienny, zwięzły, dopasowany, harmonijny, na miejscu, odpowiedni, opłacalny, pożądany, praktyczny, precyzyjny, przymusowy, przyzwoity, punktualny, umiejętny, uzdolniony, użyteczny, wiążący, wyjątkowy, zasadniczy, zwyczajowy, bez zarzutu, bezbłędny, drobiazgowy, jaki trzeba, jednostkowy, kongruentny, nienormalny, pożyteczny, prawidłowy, przykładny, skrupulatny, specyficzny, standardowy, szczególny, uzasadniony, w porządku, wyśmienity, zasłużony, błyskotliwy, funkcjonalny, indywidualny, inteligentny, jednoznaczny, kompatybilny, niecodzienny, niesprzeczny, obowiązkowy, przystający, sprawiedliwy, szczęśliwy, utalentowany, wartościowy, nieosłabiony, obligatoryjny, poszczególny, rozpoznawalny, skondensowany, zadowalający, dobrze płatny, egzemplaryczny, konwencjonalny, nadający się, najważniejszy, obowiązujący, odpowiadający, symptomatyczny, wystarczający, jak się patrzy, nieprzytępiony, reprezentacyjny, reprezentatywny, równobrzmiący, charakterystyczny, wysokiego gatunku, wysokiej jakości, zgodny z zasadami, łatwo kojarzący, satysfakcjonujący, nakazany przepisami, pozbawiony błędów, wyróżniający się, zakończony sukcesem, jedyny w swoim rodzaju, przynoszący korzyść, dający się zastosować

Odmiana słowa "właściwy":


właściwy, niewłaściwa, niewłaściwą, niewłaściwe, niewłaściwego, niewłaściwej, niewłaściwemu, niewłaściwi, niewłaściwie, niewłaściwy, niewłaściwych, niewłaściwym, niewłaściwymi, właściwa, właściwą, właściwe, właściwego, właściwej, właściwemu, właściwi, właściwie, właściwych, właściwym, właściwymi

Synonimy do "właściwy" z podziałem na kategorie:


dobry

dobry, trafny, zgodny, godziwy, akuratny, poprawny, stosowny, słuszny, adekwatny, należyty, w sam raz, odpowiedni, kongruentny, nadający się

zdatny

zdatny, sposobny, stosowny, przydatny, odpowiedni, nadający się, dający się zastosować

celny

celny, udany, trafny, krótki, zasadny, poprawny, stosowny, słuszny, dokładny, należyty, zwięzły, odpowiedni, precyzyjny, skondensowany

typowy

typowy, swoisty, odrębny, osobliwy, wyraźny, osobniczy, wyjątkowy, nienormalny, specyficzny, szczególny, indywidualny, niecodzienny, symptomatyczny, charakterystyczny, wyróżniający się

sprawny

sprawny, wydajny, efektywny, optymalny, skuteczny, odpowiedni, prawidłowy, funkcjonalny

godny

godny, etyczny, zgodny z zasadami

cny

cny, dobry, zacny, trafny, zgodny, godziwy, moralny, uczciwy, akuratny, poprawny, stosowny, słuszny, adekwatny, należyty, porządny, w sam raz, odpowiedni, przyzwoity, bez zarzutu, kongruentny, sprawiedliwy, zadowalający, nadający się, wystarczający, jak się patrzy

należny

należny, stosowny, słuszny, odpowiedni, zasłużony

aktualny

aktualny, poprawny, bieżący, przymusowy, wiążący, prawidłowy, obowiązkowy, obligatoryjny, obowiązujący, nakazany przepisami

dany

dany, odnośny, poszczególny

akuratny

akuratny, terminowy, odpowiedni, punktualny

bystry

bystry, rzutki, zdatny, zdolny, giętki, chłonny, dowcipny, pojętny, sposobny, stosowny, obdarzony, przydatny, odpowiedni, umiejętny, uzdolniony, błyskotliwy, inteligentny, utalentowany, nadający się, łatwo kojarzący, dający się zastosować

celowy

celowy, trafny, zdatny, zgodny, godziwy, akuratny, należny, poprawny, sposobny, stosowny, słuszny, adekwatny, należyty, przydatny, w sam raz, dopasowany, kongruentny, jak się patrzy

swoisty

swoisty, osobliwy, specjalny, znamienny, wyjątkowy, jednostkowy, specyficzny, szczególny, indywidualny, niecodzienny, rozpoznawalny, egzemplaryczny, symptomatyczny, reprezentatywny, charakterystyczny

ważki

ważki, swoisty, wymowny, osobliwy, znaczący, znamienny, specyficzny, symptomatyczny, charakterystyczny

właściwy

zasadniczy

główny

główny, prawdziwy, najważniejszy

dokładny

dokładny, faktyczny, prawdziwy

trafny

trafny, zgodny, dobrany, akuratny, stosowny, adekwatny, dopasowany, odpowiedni, kongruentny, jednoznaczny, kompatybilny, niesprzeczny, odpowiadający, równobrzmiący
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: