1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "właściwy"

Synonim właściwy

Lista synonimów do właściwy:


cny, dany, celny, dobry, godny, prawy, silny, udany, zacny, bystry, celowy, owocny, rzutki, trafny, typowy, ważki, zdatny, zdolny, zdrowy, zgodny, dobrany, dogodny, etyczny, giętki, godziwy, krótki, moralny, pomocny, sprawny, swoisty, uczciwy, wyborny, wydajny, wygodny, wymowny, wzorowy, zasadny, aktualny, akuratny, chłonny, dowcipny, główny, intratny, należny, normalny, odnośny, odrębny, osobliwy, pojętny, poprawny, rentowny, sposobny, stosowny, słuszny, wskazany, wyraźny, zalecany, zyskowny, ścisły, adekwatny, bieżący, dochodowy, dokładny, efektywny, faktyczny, korzystny, należyty, obdarzony, optymalny, osobniczy, pasujący, pomyślny, porządny, potrzebny, pozytywny, prawdziwy, przydatny, regularny, rozsądny, skuteczny, specjalny, terminowy, użytkowy, w sam raz, zbawienny, znaczący, znamienny, zwięzły, dopasowany, harmonijny, na miejscu, odpowiedni, opłacalny, pożądany, praktyczny, precyzyjny, przymusowy, przyzwoity, punktualny, umiejętny, uzdolniony, użyteczny, wiążący, wyjątkowy, zasadniczy, zwyczajowy, bez zarzutu, bezbłędny, drobiazgowy, jaki trzeba, jednostkowy, kongruentny, nienormalny, pożyteczny, prawidłowy, przykładny, skrupulatny, specyficzny, standardowy, szczególny, uzasadniony, w porządku, wyśmienity, zasłużony, błyskotliwy, funkcjonalny, indywidualny, inteligentny, jednoznaczny, kompatybilny, niecodzienny, niesprzeczny, obowiązkowy, przystający, sprawiedliwy, szczęśliwy, utalentowany, wartościowy, nieosłabiony, obligatoryjny, poszczególny, rozpoznawalny, skondensowany, zadowalający, dobrze płatny, egzemplaryczny, konwencjonalny, nadający się, najważniejszy, obowiązujący, odpowiadający, symptomatyczny, wystarczający, jak się patrzy, nieprzytępiony, reprezentacyjny, reprezentatywny, równobrzmiący, charakterystyczny, wysokiego gatunku, wysokiej jakości, zgodny z zasadami, łatwo kojarzący, satysfakcjonujący, nakazany przepisami, pozbawiony błędów, wyróżniający się, zakończony sukcesem, jedyny w swoim rodzaju, przynoszący korzyść, dający się zastosować

Odmiana słowa właściwy:


właściwy, niewłaściwa, niewłaściwą, niewłaściwe, niewłaściwego, niewłaściwej, niewłaściwemu, niewłaściwi, niewłaściwie, niewłaściwy, niewłaściwych, niewłaściwym, niewłaściwymi, właściwa, właściwą, właściwe, właściwego, właściwej, właściwemu, właściwi, właściwie, właściwych, właściwym, właściwymi

Synonimy do właściwy z podziałem na kategorie:


dobry
dobry, trafny, zgodny, godziwy, akuratny, poprawny, stosowny, słuszny, adekwatny, należyty, w sam raz, odpowiedni, kongruentny, nadający się
zdatny
zdatny, sposobny, stosowny, przydatny, odpowiedni, nadający się, dający się zastosować
celny
celny, udany, trafny, krótki, zasadny, poprawny, stosowny, słuszny, dokładny, należyty, zwięzły, odpowiedni, precyzyjny, skondensowany
typowy
typowy, swoisty, odrębny, osobliwy, wyraźny, osobniczy, wyjątkowy, nienormalny, specyficzny, szczególny, indywidualny, niecodzienny, symptomatyczny, charakterystyczny, wyróżniający się
sprawny
sprawny, wydajny, efektywny, optymalny, skuteczny, odpowiedni, prawidłowy, funkcjonalny
godny
godny, etyczny, zgodny z zasadami
cny
cny, dobry, zacny, trafny, zgodny, godziwy, moralny, uczciwy, akuratny, poprawny, stosowny, słuszny, adekwatny, należyty, porządny, w sam raz, odpowiedni, przyzwoity, bez zarzutu, kongruentny, sprawiedliwy, zadowalający, nadający się, wystarczający, jak się patrzy
należny
należny, stosowny, słuszny, odpowiedni, zasłużony
aktualny
aktualny, poprawny, bieżący, przymusowy, wiążący, prawidłowy, obowiązkowy, obligatoryjny, obowiązujący, nakazany przepisami
dany
dany, odnośny, poszczególny
akuratny
akuratny, terminowy, odpowiedni, punktualny
bystry
bystry, rzutki, zdatny, zdolny, giętki, chłonny, dowcipny, pojętny, sposobny, stosowny, obdarzony, przydatny, odpowiedni, umiejętny, uzdolniony, błyskotliwy, inteligentny, utalentowany, nadający się, łatwo kojarzący, dający się zastosować
celowy
celowy, trafny, zdatny, zgodny, godziwy, akuratny, należny, poprawny, sposobny, stosowny, słuszny, adekwatny, należyty, przydatny, w sam raz, dopasowany, kongruentny, jak się patrzy
swoisty
swoisty, osobliwy, specjalny, znamienny, wyjątkowy, jednostkowy, specyficzny, szczególny, indywidualny, niecodzienny, rozpoznawalny, egzemplaryczny, symptomatyczny, reprezentatywny, charakterystyczny
ważki
ważki, swoisty, wymowny, osobliwy, znaczący, znamienny, specyficzny, symptomatyczny, charakterystyczny
właściwy
zasadniczy
główny
główny, prawdziwy, najważniejszy
dokładny
dokładny, faktyczny, prawdziwy
trafny
trafny, zgodny, dobrany, akuratny, stosowny, adekwatny, dopasowany, odpowiedni, kongruentny, jednoznaczny, kompatybilny, niesprzeczny, odpowiadający, równobrzmiący
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: